Škofja Loka

ŠKOFJA LOKA 5. 12. 2019

Več kot 1000 let staro mesto Škofja Loka ima sedaj 11 600 prebivalcev. Znotraj nekdanjega srednjeveškega obzidja sta nastali dve vrsti hiš: hiše trgovcev, meščanov, bogatejših ljudi, danes je tu Mestni trg, vzporedno pod njim pa kajže dninarjev, delavcev, revnejših prebivalcev to je sedaj Spodnji trg.
Po izgraditvi loške obvoznice so uredili fasade mnogih zgodovinskih hiš, jih opremili z imeni nekdanjih lastnikov. Obiskovalci pa pogosto spregledajo dve bližnji naselji, ki sta danes del Škofje Loke, pred stoletji pa to nista bili to je pražupnija Stara Loka s svojim starološkim gradom in preko Sore pridemo v Puštal ki ima ravno tako svoj grad v katerem je danes glasbena šola.. Mesto je nabralo tekom zgodovine veliko bogastvo, bogato umetniško tradicijo ter industrijo,. Vendar sedaj tovarna klobukov Šešir stoji prazna in zapuščena skoraj v samem centru mesta. Škofja Loka je znana po obrtnikih, to je prikazano tudi v loškem muzeju. Zanimivo je predvsem glavnikarstvo, pri tem ima največjo tradicijo družina Žitnik, ki prebiva v Puštalu. Nasploh so Puštalčani bili deležni s strani Ločanov raznih zbadljivk, ti so jim pa vrnili češ vi pa jeste »Loško smojko« to je osmojena jed iz repe. Tine Sever pa je spesnil pesem o Puštalcih, ki jo tu navajam za zaključek.

Ko bomo u postu jedli
Ta skrb nas ne mori
Za to skrbijo Puštuci (Puštalci)
Ki vsi so žabarji. (nekoč je bilo tukaj veliko žab)

Od malga do velikiga
Vse žabe tam lovi
Včasih še kakšna krota
Se v žakel privali

Če uši si se nalezu,
Da te po glav srbi,
Glavnikarji po Puštal,
Te rešijo skrbi