Kranj in Jezersko

Polžeki smo se tokrat sprehodili po starem delu Kranja in pod njim, po rovih zaklonišča, kjer je umeščen blizu 50 let tudi laboratorij za proučevanje človeške ribice.Po Kranju smo obiskali Predvor in se sprehodili po Jezerskem in kljub slabi napovedi prišli suhi do avtobusa.