Križna jama

17.6. Križna jama in Rakov Škocijan
Štiri urni ogled izredne Križne jame in dodatni ogled Rakovega Škocjana od Malega naravnega mostu - Zelških jam do Velikega naravnega mostu in Tkalca jame.
Pozdrav Drago