Križnik

27.8. Križnik
Iz Tople preko Knipsovega sedla na Končnikov vrh 2109m in Križnik A 2109m.
V povratku še na Veliko glavo 2077m.
Pozdrav Drago