Olševa

12.6. Olševa
Od Robarja k Potočki zijalki, na vrh Obel Kamen in na vrata/ okna na avstrijski strani.
Pozdrav Drago