Raduha

4.9. V. in M. Raduha
V idealnem vremenu že 18-tič a prvič po plezalni na V.Raduhi, Peter pa prvič na M.Raduhi
. Pozdrav Drago