Ložka stena

Pri tabli vasi Ložec se začne neoznačena pot na Ložko steno. Po vlaki in
dalje po grebenu pridemo do skalnega stolpa pod Ložko steno.

Nadaljujemo pod stenami v desno, za vzpon pa izberemo strmo grapo, v
kateri preplezamo krajši skalni skok in že smo na sedelcu.

Nadaljujemo na razgledišče Loške stene in naprej na Firstov rep. Sledi
še sporehod do drugega avta, ki smo ga zjutraj pustili ob cest s prelaza
Strma reber.