Ojstrica

Zaradi ugodnih razmer je prvotno turo nadomestila Ojstrica. Parkirava na
planini Podvežak, obiščeva Moličko planino s kapelco,

od tu pa na greben in po njem preko Male Ojstrice na vrh. Sestopiva na
Korošico in se vrneva na izhodišče.