Veliki greben

Turo smo začeli v Koncu in se usmerili proti Gamsovemu skretu. Še pred
skokom pod Koglom, smo se usmerili desno na Mali greben.

Le-tega preplezamo v glavnem s pomočjo rušja, sledi pa bolj skalno
plezanje čez Veliki greben, katerega najvišji del dosežemo nasproti

bivaka pod Skuto. Sestopili smo mimo bivaka in čez Žmavčarje. Takšna
brezpotja so edini recept, kako se umakniti nenormalni gneči v naših gorah.