Viševnik

VIŠEVNIK jul 18, iz Rudnega polja, popoldan pa izvir Bistrice iz Žlana in pokopališšče Rebro, lp Mirko.