Vinski vrh - Lemberg

Lepa, senčna pot nas je vodila iz Dobrne po delu Anine poti proti Vinskemu vrhu in naprej na grad Lemberg. Lastnik gradu, g. Zidar Franc nas je prijazno povabil, da si ga ogledamo in nam hkrati razložil zgodovino in tudi načrte, ki jih ima s tem mogočnim gradom. Veliko je že narejenega, veliko je še želja in želimo mu, da mu to uspe, da bo ohranil dediščino tudi zanamcem. Škoda bi bilo, da vse propade. Že preveč tega je vzel zob časa, ker ni bilo nikogar, ki bi mu bilo to mar. Seveda pa je zato potreben denar, ki ga pa nikoli ni dovolj za vse, kar bi bilo treba obnoviti oziroma vsaj zavarovati, da dokončno ne propade.
Prvič letos sem se najedla tudi češenj, divjih drobnic seveda, ki so rasle ob robu gozda in bogato obrodile. Verjetno jih nihče ne bo obral, za ptice je pa tudi dovolj ostalo. Še ena zanimivost je na koncu, sožitje hrasta in lipe, dveh mogočnih dreves.