Vodomčev gaj in Županova jama

GROSUPLJE-VODOMČEV GAJ-TABOR-ŽUPANOVA JAMA 30.5.2020