Šmarjetna gora

Obujanje spominov na Kranj, mladost in šolske dni!
Lp, Pero