Blegoš in Poljane

BLEGOŠ IN POLJANE

Južno od Selške doline poteka Poljanska dolina imenovana po kraju Poljane, ki je skupaj s Srednjo vasjo tudi sedež občine. V Poljanski dolini, ki se prične takoj zahodno od škofje Loke je najbolj znamenita stavba Tavčarjev dvorec na Visokem. To je kar primeren kraj za začetek izleta po dolini. Dvorec je odprt vsak dan od 9. ure naprej. Pri Poljanah, ki so rojstni kraj slikarjev Šubic se pričenja vzpenjati cesta na Blegoš, ki je 1562 metrov visoka gora, vrh je brez gozda, pokrit s travniki, ki so poleti pašniki za živino kmetov, ki prebivajo v vaseh na pobočju Blegoša. Asfalt bo še letos položen prav do zadnje vasi Gorenja Žetina. Planinski dom je pol ure oddaljen od vrha, kjer je še precej ostankov bunkerjev nekdanje Rupnikove obrambne črte. Z vrha je res lep razgled na vse strani. Naselja v dnu doline so izpostavljena poplavam, tudi Poljane, kjer so številna gradbišča ob potokih in reki Sori za večjo poplavno varnost. Poljane imajo novo cerkev, stara je bila v vojni skoraj v celoti porušena v hudih spopadih, na njenem mestu pa je sedaj spomenik, ki sem ga tudi fotografiral. Na Blegoš pelje veliko poti, tudi iz severa iz Selške doline in je prepreden s transverzalnimi potmi kot so Loška, kurirji in vezisti, sedaj pa je trasirana tudi pot Cvetje v jeseni po delu Ivana Tavčarja.