Miklavžev hrib

MIKLAVŽEV HRIB 1. 11. 2020

Da ima Celje zelo lepo okolico, sem se ponovno lahko prepričal danes, ko sem prehodil krožno pot, oziroma sem prečkal Miklavžev hrib nad Savinjo.
Je nekoliko nižji in manj masiven kot sosednji Anski vrh, poti nanj pa so bolj strme a precej kratke. Severno pobočje, ki je obrnjeno proti mestu je gozdnato, prevladuje mešan listopadni gozd, južna pobočja pa so kultivirana, tukaj so nasadi vinske trte, brajde pri hišah in nekaj travnikov. Le dve bolj globoki in strmi grapi sta porasli z gozdom. Miklavžev hrib ima več pomembnih objektov oziroma stavb, kot sta dve cerkvi, ena na vrhu, druga skoraj ob vznožju, daleč vidna. Na koncu grebena zgoraj pa se nahaja vodni stolp, starejši letnik iz katerega se voda z gravitacijo pomika proti mestu po vodovodnih ceveh. Sedanji vojaški objekt je bil najprej hotel, potem pa dijaški dom. Na vrhu je aristokratska vila z bazenom in zasebno posestjo okoli nje, tako da greben ni prehoden. Poti pa so lepo urejene in označene. Bil je topel in sončen dan.