Nazarje

NAZARJE

Nazarje je trg ob sotočju Savinje in desnega pritoka Drete, ki se zlivata skupaj pod gradom Vrbovec. Sotočje je prav slikovito, obe reki se potrudita še z zadnjimi krajšimi brzicami, predno odhitita v eni strugi naprej. Oblačna sobota je bila kar primeren dan za sprehod po Nazarju, ki se ponaša z mogočnim obnovljenim gradom Vrbovec in Marijino cerkvijo s samostanom na griču nad njim. V gradu je muzej lesarstva in gozdarstva v pritličnem delu, na drugi strani pa je knjižnica. Od ostalih starejših zgradb iz 19. stol. naj omenim zidani Bohačev kozolec, pod katerim je vsako soboto tržnica domačih pridelkov. Poleg nje je velika Bohačeva gostilna. Cerkev je bila pred prazniki tokrat odprta, tudi dvorišče, hodnik v samostanu, polepšan s fotografijami in cvetjem. Obiskovalcev je bilo v dopoldanskem času malo. Nazarje je obdano s slikovitim sredogorjem Dobrovelj, Menine in Goltmi.