Paški Kozjak

PAŠKI KOZJAK

Paški Kozjak je sredogorje med Hudinjo in Pako, poteka v smeri vzhod – zahod v dolžini 10 km. V zahodnem delu je najvišji vrh Špik s 1109 metri, na vzhodu pa je še višje Basališče s 1220 metri. Slemenasto gorovje z vmesnimi dolinami, sedli, grapami in zelo strmim pobočjem proti severu in jugu je naseljeno s samotnimi kmetijami čisto do vrha. Kmetije so sredi poseke, travnikov in pašnikov, polnih pašne živine sedaj dostopne z gorskimi cestami, označene na križiščih s kažipoti. Čez Paški Kozjak poteka markirana pot 14. divizije in krožna Šaleška pot, ki ima tukaj tri kontrolne točke.
Izhodišče za vzpon so Paka pri Velenju, Socka,Vitanje in Dobrna. Lahko torej napravimo krožno pot ali pa gorstvo enostavno prečkamo. Za počitek ob poti so leta 1954 zgradili Dom planincev na 960 metrih višine, ki pa je bil to nedeljo, 24. maja 2020 iz znanih razlogov zaprt in tudi na zunanji terasi ni bilo strežbe. Od Doma do vrha, kjer se nahaja novogotska cerkev Sv. Jošta, zavetnika romarjev, mežnarija, pokopališče in podružnična OŠ, njena matična šola je OŠ Mislinja je kratka pot. Same nove ali obnovljene stavbe vendar to nedeljo kljub lepemu vremenu ni bilo veliko obiskovalcev, pa še ti so se pripeljali z avtomobili. Pot se je tokrat pričela v Dobrni, avto je počakal za starim zdraviliščem blizu nekdanje kinodvorane, v tem kraju je imela kinodvorano tudi znana alpinistka Pavla Jesih. Prvih 15 minut je cesta ob potoku Dobrnica povsem ravna, nato pa se v prvi vasi Klanc zelo strmo povzpne, verjetno je to ena izmed najbolj strmih cest v Sloveniji, po mojem mnenju je naklon blizu 30 %. Spomnim se P.K. izpred mnogih leto ko je tukaj bil makadam, sedaj pa je asfalt skoraj čisto do vrha, le bližnjica skozi gozd je bila stara markirana pešpot. Naslednja vas hribovskih kmetij se imenuje Zavrh, na vrhu pa je ime Paški Kozjak. Nove, mlade generacije domačinov so si tukaj zgradile nove stanovanjske hiše, a kmetijstvo je še zelo prisotno in tako je tudi prav. Na današnji poti sem si odtisnil dva žiga Šaleške planinske poti v transverzalno knjižico.