Po delu Šentiljske poti

ŠENTILJSKA POT kt. 1, 12, 11;

Četrtek 9. januar 2020 je bil spet eden v dolgi vrsti lepih zimskih dni na začetku Novega leta 2020. Izkoristil sem ga za pohod po Šentiljski poti. Pot se je začela v obmejnem naselju in občini Šentilj v Slovenskih Goricah. V znani gostilni Belna hranijo žig prve kontrolne točke. Potem pa je pot speljana proti severu povsem do državne meje in ob njej proti zahodu, mimo nekdanje stražarnice, kjer se nahaja tank, ki so ga teritorialci zaplenili JLA. Teren je tukaj precej vlažen, dna dolin so zelo mokrotna, pobočja pa so porasla s kmetijskimi rastlinami, izstopa seveda vinska trta, hiše se nahajajo na slemenih. Najvišji vrh občine je hrib Brloga, kjer sta žiga Šentiljske in Svečinske krožne poti. Od Brloge pot krene po slemenu naravnost proti jugu do velike turistične kmetije Krsnik, kjer je kontrolni žig št. 11. Od tod pelje še kratka pot preko južne železnice do AP Cirknica in avtobusne zveze v Slovenskih gorica so dobre.