Železniki in Sorica

ŽELEZNIKI IN SORICA 4. 9. 2020

Petek, 4. september je bil pravi dan za obisk hribov, pa tudi nižjih krajev. Tokrat sem se zapeljal v dolino Selške Sore skozi Škofjo Loko, naprej ob reki Sori do največjega kraja v dolini to je mesto Železniki. Železniki so kraj s staro industrijsko tradicijo na področju železarstva. Vse v kraju je v znamenju te dejavnosti, ki se je razvijala skozi stoletja. Prevladujejo stare fužinarske hiše s strmo streho, s kovinskimi vrati in železnimi rešetkami na oknih. Mesto se razteza v dolžini skoraj 3 km v ozki dolini reke Sore, kjer je poleg reke prostor le še za cesto in dve vrsti hiš. Obdano je s strmimi pobočji gora, najbolj znan je Ratitovec. Muzej j zelo zanimiv, prikazuje nam razvoj kraja skozi stoletja in dejavnosti v njem.
Nato sem se peljal skozi zadnji večji kraj v dolini to je Zali log, kjer cesta zavije na pobočje Soriške planine in se na njej razprostira največkrat fotografirana slovenska vas Sorica, ki ima tudi svoj spodnji zgornji del. Spodnja Sorica je raztreseno kmečko naselje, Zgornja Sorica pa je tesno pozidana vas, kjer blizu izvira reka Sora. V Sorici je rojstna hiša našega slikarja impresionista Ivana Groharja, njegov kip na vidnem mestu sredi travnikov, župna cerkev, tudi manjši hotel, osnovna šola predvsem so pa značilni zidani kozolci, kjer ne sušijo več sena, ampak so zložena drva za zimo. Približno 2 km vzhodneje je slikovita vasica Spodnje Danje s cerkvico na koncu travnatega pomola. Zgornja cesta pa pelje do zadnjega zaselka pod Ratitovcem, to je Torka s tremi hišami. Ti kraji so ob poti stavbne dediščine, ki je res enkratna.