Tolsti vrh


Vabilo

TOLSTI VRH 1075 M

Planinske in planinci smo danes v nedeljo 16. februarja prečkali Dobroveljsko planoto Vodila nas je naša vodnica Janja, pomagali pa so Franja, Franjo in Janez. Dobrovlje je močno zakrasela planota zgrajena iz apnenca in dolomita, vsebuje okoli 60 kraških jam in brezen. Pravijo da ime izvira iz besede »dob« kar je vrsta hrasta ki uspeva na vzhodnem delu. Dobrovlje se nahaja med Savinjsko in Zadrečko dolino, je sosed Menine planine.
S kmetijami je poseljeno do vrha skoraj do 1000 metrov, kmetije pa so odvisne od živine, košnje travnikov in pa seveda od gozda. Med 2. svetovno vojno so se ves čas tukaj zadrževali partizani, svet je bil težko prehoden, domačini pa zavedni Slovenci. Danes je na Dobrovljah omrežje gozdnih cest, asfalt pride do dveh planinskih koč, veliko je planincev in gorskih kolesarjev.
Na Dobrovlje smo krenili iz vasi Potok in pri Motorčku smo zapustili avtobus. Po udobni markirani gozdnati poti smo prišli do novejše planinske koče Farbanca, ki je v lasti PD Nazarje. Marljiva in skrbna gospodinja Vera nam je kočo predstavila, hitro smo prišli do naše prve jutranje kave ali čaja.
Pot smo nadaljevali do južnega prepadnega roba Dobrovelj do razgledne točke, kjer smo malicali, fotografirali in počivali. Pot nas je naprej peljala do najvišjega vrha Dobrovlje Tolstega vrha, ki je 1075 m visok. Je res tolsti, bolj širok, ni ostri vrh. Ni razgleden, v celoti je pokrit z zdravim gozdom.
Gozd je sicer največje naravno bogastvo te planote. Od tod pa smo se spuščali proti zahodu proti markantni točki Sv Jošt, ki ima ime po enem izmed najbolj priljubljenih svetnikov na slovenskem ozemlju. Spomnimo se hriba Jošt pri Kranju. Odtisnili smo drugi po vrsti žig Savinjske planinske poti v knjižico . Tukaj je tudi kmetija, kjer gradijo nov hlev. Razveseljivo je da na tej višini 950 m ljudje vztrajajo ampak mislim, da se bo prednost življenja na podeželju v prihodnosti šele pokazala (ekološki, energijski razlogi, kvaliteta življenja). Od tukaj je bila pot do prelaza Lipa dolga le še 30 minut. Ta prelaz omogoča prehod v Savinsjko in Zadrečko dolino, pa tudi vzpon na Menino planino.
Na povratku so nas naši vodniki in vodnice obvestili o naslednjem izletu na Notranjsko, na goro Slivnico od koder je super razgled na Cerkniško jezero in pa na cerkniški karneval tudi gremo.