Žavcarjev vrh


Vabilo

Žavcarjev vrh

Člani PD ZZV Celje smo se v nedeljo, 5. Julija 2020 zapeljali skozi Maribor do naselja Bresternica, ki se nahaja 5 km zahodno od mesta. Tukaj se je v ozki dolini, lahko jo imenujemo tudi Bresterniški jarek, začela naša pot na dva vrhova – naprej na Tojzlov vrh in nato še na nekoliko višji Žavcarjev vrh. Hodili smo po gozdnatem, senčnem terenu, dobro izpeljanih markiranih poteh Kozjaške planinske transverzale, ki povezuje Kozjaško hribovje med Mariborom in Dravogradom. Pobočja Tojzlovega in Žavcarjevega vrha so zelo strma, v glavnem pokrita z gozdom, vmes pa so strme senožeti, kjer kmetje lahko le ročno kosijo in spravljajo posušeno seno domov. Proti vrhu se svet uravna, tukaj je prostor za velike samotne kmetije, ni pravih vasi, prebivalci so vezani na vsakodnevno pot v dolino in nazaj. Na Tojzlovem vrhu stoji mogočen Dom obrtnikov, ki pa je že dalj časa v obnovi, na Žavcarjevem vrhu, ki je bolj obiskan, pa je bilo živahno. Razgledi so na vse strani, na jugu je Pohorje, na vzhodu pa Slovenske gorice.
Po krožni pet urni hoji smo naš izlet zaključili v dolini Bresterniškega potoka, kjer nas je čakal avtobus.