Lovrenc

Lovrenc je 722 m visok vrh s cerkvijo sv. Lovrenca, ki se vzpenja ob planinski poti nad Velikim Kozjem in Lisco, nad Okroglicami v občini Sevnica. Najbolj poznan je po naravnem rastišču kluzijevega svišča (Gentiana clusij) ali encijana, katerega cvetovi travnik pod cerkvijo v značilno modro odenejo konec aprila ali v začetku maja. Pred njim zacveti tržaški spomladanski svišč (Gentiana verna ssp. Tergestina) ali mali encijan

V preteklosti je bilo nahajališče ogroženo zaradi izkopavanja korenik svišča, gnojenja, vožnje z motorji in avtomobili, teptanja med množičnimi obiski ter zaraščanja. V skrbi za njegovo ohranitev je bilo leta 1994 razglašeno za naravni spomenik, od leta 2010 je tudi del biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Dostop omejuje lesena ograja, v času največjega obiska med prvomajski prazniki je zagotovljen naravovarstveni nadzor.

--
Lp Beno