Ledinski vrh

V prijetnem vremenu iz Logarskega kota
Pozdrav Drago