Menina

Sem pričakoval da bom prišel na sonce pa sem ostal v megli.
Pozdrav Drago