Ratitovec

27.5. Ratitovec
Kljub lepi napovedi so se Julijci skrivali v oblakih.
Pozdrav Drago