Vajnež

KARAVANKE 13.junij 2021
Javorniški Rovt HE--MedjI DoL-Belščica-Potoški Stol-Vajnež-Mali
Vrh-Kamnitnik-Hrašenska planina-planina Stamare-Javorniški Rovt.
Lep pozdrav!
Drago Vodušek