Stol

Krožna tura od Valvazorjeve koče do Prešernove koče, naprej na vrh Stola, dalje po grebenu čez Potoški Stol do
Vajneža, sestop mimo podirajočega bivaka po lovski nazaj do izhodišča.