Kal

29.4.2021 Kal
Josipa Lisac: Magla, magla svud oko nas........ V dolini pa sonce!
Pa vseeno prijeten sprehod!