Eurorando 2021

EURORANDO 2021 maj 30. Iz Bistrice ob Sotli preko Svetih gor na grad Podsreda, v organizaciji KEUPS, občin in različnih PD, lep pozdrav Mirko.