Kamčič

KAMČIČ jan 9. Iz Tremerij čez Mali Slomnik na Kamčič, Liboje, V. Slomnik, Tremerje. Lep pozdrav Mirko.