Grad Turjak

GRAD TURJAK 21. 8. 2021

V soboto, 21. avgusta je bil na gradu Turjak kmečki sejem. Potem ko je bil grad Turjak več let zaprt je zadnje leto spet odprt v poletnih mesecih ob koncu tedna. Več kot polovica gradu je lepo obnovljena in notranji prostori nam prikažejo celotno zgodovino gradu. Grad se nahaja na koncu naravnega pomola, delno že na strmini nad Želimeljsko dolino, malo pod vasjo Turjak skozi katero pelje tudi cesta. Zelo blizu je gostišče Turjak ob cesti proti Kočevju. Lastniki gradu do bili grofje Auerspergi, po naše tudi Turjačani ali Turjaški, ki so v 11. stoletju prišli sem. V stoletjih so na Slovenskem pridobili 25 gradov med njimi Mokrice, Blejski grad, Žužemberk, Sevnica, Idrija, Snežnik in drugi. Za razliko od druge močne rodbine Celjskih grofov, ki je prenehala z Ulrikom II., so Auerspergi bili na našem ozemlju do 2. svetovne vojne, v kateri je socialistična revolucija ukinila fevdalni red in kapitalizem spremenila v socializem. V Ljubljani je danes Turjaška palača v kateri je Mestni muzej Ljubljane .Omenim naj dva znamenita grofa, prvi je Herbard II, ki je pomagal Juriju Dalmatinu pri prevodi Biblije v slovenski jezik – tudi sam je bil protestant, drugi pa je bil Andrej Turjaški iz gradu Žužemberk, ki je 22. 6. 1593 s svojo vojsko v kateri je bilo veliko Slovencev premagal Turke pri Sisku ob Savi, in tedaj je minila turška nevarnost za naše kraje. France Prešeren pa je napisal pesem Turjaška Rozamunda v kateri pripoveduje o ošabnem lepem dekletu Rozamundi. Spominska tabla na gradu nam pove da je bila tu ob kapitulaciji Italije velika bitka v kateri so bile vaške straže poražene s strani Prešernove brigade – partizanske vojske in grad je bil tedaj v tridnevni bitki dodobra porušen. V bližini so tudi Bajdinški slapovi dosegljivi po zelo strmi poti, nad Želimeljsko dolino pa se dviga sosednja gora Kurešček.