Bredič

BREDIČ mar 26, iz Kozjega čez Bredič v Pilštanj, nato pod Vinagoro v Kozje, s PD Podčetrtek AT, lep pozdrav Alenka.