Košenjak

Košenjak od Janeza Krstnika na Ojstrici in Poštarski dom od Sv.Roka iz Sel.
Pozdrav Drago