Menina

Krožna s Krive veje na Vivodnik in mimo koče in Bibe nazaj, spet v megli kljub dobri napovedi.
Pozdrav Drago