Raduha

Izkoristili lepo vreme za obisk najbližja dvatisočaka V. in M. Raduho.
Pozdrav Drago