Žabiški Kuk in Vogel

S planine Kuk strmo mimo Gradiča na Žabijski Kuk 1844m, nadaljevali na Vogel 1922m in se vrnili preko koče na planini Ravne do avtomobilov pod planino Kuk.
Pozdrav Drago