Kofce gora

KOFCE GORA jul 23, iz Šije čez Kofce, lep pozdrav Mirko.