Slap Grmečica in Pirašica

SLAP GRMEČICA IN PIRAŠICA sep 27. Nad Nomeljom in Logom nad Bitnjnami, tokrat sta oba bogato vodnata, lep pozdrav Mirko.