Po Šišernikovi poti

Šisernikov spominski pohod 26.02.2022