BRESTANICA 29 12. 2022

Med Sevnico in Krškim je najvažnejši kraj Brestanica. Stari del vasi leži v ozki dolini istoimenskega potoka, ki deli kraj na dva dela : na TRG na desnem bregu in na ŠUTNO na levem bregu. Prevladujejo stare hiše, veliko je zapuščenih, degradiranih stavb, te se začnejo že pri železniško postaji. Pri termoelektrarni se dolina razširi in je naselje blokov bolj mestnega značaja. Še severneje je rudarski kraj Senovo z nekdanjim rudnikom rjavega premoga. Na to spominja trasa nekdanje železnice in dva tunela skozi hrib v Brestanici, ki je danes kolesarska steza in bližnjica za pešce do železniške postaje ob Savi. Ob Savi se na griču bohoti grad Rajhenburg, kjer so stoletja gospodovali grofje Rajhenburški. Grad je v celoti obnovljen, freske razkrite, stare kleti odkopane, ometi na novo narejeni, tla tlakovana ali obložena z novimi podi in tlaki. Skratka skoraj dve uri se lahko pomudimo v dveh nadstropjih in sobanah, večjih ali manjših , kjer so prizori iz zgodovine ki se je v teh grajskih prostorih odvijala. Zadnji višek razvoja so ustvarili v 19 stoletju menihi trapisti, ki so prišli iz Francije, dobro so gospodarili, zaposlovali veliko okoliških ljudi na posestvu in izdelavi čokolade. Vse to je uničil nemški okupator, ki je iz Rajhenburga ustvarili zlovešči kraj izgona Slovencev iz Posavja iz domovine. Po vojni si grad dolgo ni opomogel, saj so ga uporabljali tudi kot KPD – kazensko poboljševalni dom za politične zapornice in zapornike. V 70 letih se je pričela temeljita obnova notranjosti in zunanjosti. To si lahko ogledate na slikah ki sem jih na gradu posnel. Po ogledu gradu sem stopil še do bazilike, kar je naziv posebno lepe cerkve, ki sicer samo župnija. 7 bazilik je v Sloveniji. Nekaj metrov za njo je 7 dimnikov, ki pomenijo 7 agregatov termoelektrarne, ki jo poganja ta plin in nafta (diesel). Ta skoraj nikoli ne dela je v rezervi, če bi izpadlo elektroenergetsko omrežje v Sloveniji. Dan je bil lep in zanimiv, planinska pot vodi po poti trapistov na Grmado nad Krškim. Stanko Vizjak