PST, Golovec in Grajski hrib

PST, Golovec in Grajski hrib v Ljubljani 4. 1. 2022

Sreda 4. januar je bil primeren dan za takšen izlet in pohod po bolj ravnem delu, popoldan je že pršelo pršeti iz oblakov. Izbral sem del poti PST (ni PCT) Pot spominov in tovarištva, ki je dolga okoli 34 km. Kdor ni iz Ljubljane se ji najlaže priključi na zadnjem železniškem postajališču pred glavnim mestom na glede na to iz katerega dela države prihaja. Prihajajoč iz vzhoda sem izstopil na postajališču Ljubljana Polje, samo dobrih 200 metrov oddaljenem od točke kjer sem našel to pot, nato pa ji ni bilo težko slediti, saj je večinoma široka več kot 2 metra, lepo vzdrževana in označena s kažipoti. Premore tudi kontrolne točke s kovinskim žigom, nisem žigosal, ampak sem 89 krat pritisnil na sprožilec mojega fotoaparata in zabeležil vse pomembne objekte na tej poti. Najbolj so zanimivi mostovi, Grad Fužine in Observatorij na Golovcu. Golovec, Grajski hrib in še bolj zahodni Rožnik predstavljajo prehod »Ljubljanska vrata«, kar je geografski pojem, preidemo iz severnega Polja do južnega Barja v veliki Ljubljanski kotlini.
Ob vznožju Golovca so vasi Štepanja vas, Fužine, Bizovik,Spodnja in Zgornja Hrušica, med Poljem in Zalogom je naravni rezervat Zajčja Dobrava, ki je seveda nepozidana.. Polje je postalo eno samo blokovsko naselje, podobno kot Fužine in Štepanja vas, ki se je spremenila v Štepanjsko naselje.
Italijanski okupator je leta 1942 ogradil Ljubljano z bodečo žico in bunkerji, da bi preprečil članom OF prehod iz podeželja v mesto. Največ ilegalnih prehodov je bilo na gozdnatem območju Golovca, kjer je po prehodu bila vas Orle zbirna točka za odhod v partizane. V ravnini vijuga reka Ljubljanica, ima več jezov, pregrad in celo elektrarno, ki služi potrebam papirnice Vevče. Na tržnici v Ljubljani prodajajo najboljšo zelenjavo, kislo zelje in repo prav kmečke gospodinje iz te ravnine vzhodno od Ljubljane, če katero pelje PST. Na poti sem bil 6 ur s postanki, časom porabljenim za fotografiranje in ogledovanje. Stanko Vizjak