Gradišče


Vabilo

GRADIŠČE 519 m, 10. 4. 2022

Nedelja 10. aprila je bil tudi na Dolenjskem prekrasen sončen dan po sneženju na prejšnji dan in noč. Sneg je pobelil tudi nižje dolenjsko hribovje nad 500 m višine, a ne za dolgo, pri hoji skozi gozd bi skoraj potrebovali bunde ali dežnike, saj je sneg in vodne kaplje padal na tla in na nas. Člani PD ZZV Celje smo organizirali izlet po Lavričevi krožni planinski poti, ki poteka v občini Ivančna gorica, po njenem severnem delu od planinskega doma na Gradišču do turistične vasi Pristava na Metnajski planoti in vse do Šentviškega polja. To je rahlo razgiban svet gosto poseljen z majhnimi hribovskimi vasicami, kmetijami delno na kraškem apnenčastem terenu, kar se vidi po rdeči barvi prsti, po plitkih vrtačah in uvalah, pod površjem pa so tudi kraške jame. Vode odtekajo proti jugu proti Krki in kraški reki Temenici. Zemlja je rodovitna, prejme dovolj vlage, že zgodaj pred stoletji naseljena, tukaj so se naselili menihi Cistercijani in v Stični zgradili velik samostan, cerkve naokrog so tudi taborske, pomeni da imajo obzidje. Gradišče je ime za staro utrjeno naselje, protiturški tabor, v rabi je tudi ime »cvinger«.
Na gradišču je podružnična cerkev Sv. Nikolaja, domačin Lavrič nam jo je odprl in smo si jo lahko ogledali. Lavričeva koča je zgrajena z veliko požrtvovalnosti Lavričevih, zelo pazljivo do okolja, prijazna do planincev, ki jo zelo radi obiskujejo. Po opremi in bogatem okrasu odstopa do ostalih koč in je glavna točka postanka na Lavričevi krožni poti. Naš končni cilj pa je bila gručasta vas Šentvid pri Stični, celo starejša od samega samostana z veliko župnijsko cerkvijo. V Šentvidu poteka vsako leto vseslovenski tabor pevskih zborov pri OŠ Ferda Vesela. Od tukaj je doma pevec Tone Kozlevčar član Slovenskega okteta, ki je v tem kraju prvič nastopil leta 1951.
Na našem pohodu smo prišli iz zimskih razmer s snegom v pravo zeleno pomlad, padavine so zelo koristile spomladanskim posevkom, travi, pašnikom. Prehodili smo velik del Lavričeve poti, zelo razgledne od Kamniško Savinjskih Alp do planot Notranjske in Dolenjske. Stanko Vizjak