Kostanjevica

KOSTANJEVICA 8. 11. 2022

Kostanjevica je najmanjše in eno najstarejših mest na Slovenskem in edino, ki leži na otoku in je poseljeno. Ta otok je nastal v okljuku ali meandru reke Krke, ko so meander v severnem delu še dodatno prekopali. Zaradi pogostih poplav kraj imenujejo tudi dolenjske Benetke. Vsi mostovi so leseni, južnega so pravkar obnovili, tako da je širše kot prvotni. Od leta 1615 se imenuje Kostanjevica, prej je imelo nemško ime Landstrass. Letos praznuje 770 letnico pridobitve mestnih pravic. Je kulturno mesto zahvaljujoč cistercijanskemu samostanu, ki je bil od nekdaj center kulture, vere in gospodarske moči. Naj omenim le tri umetnike, ki so živeli tu: slikar in kipar Jože Gorjup, pesnik Jožef Cvelbar in slikar in grafik Božidar Jakac. Osnovna šola Jožeta Gorjupa diha s kulturo, v njej je prava galerija raznih umetnikov.
Mesto je na stiku poplavne nižine z nepropustnimi tlemi in nižinskim dolenjskim krasom. V njem so nastale številne kraške jame. Leta 1934 se je spričo poplav in velikega navala podzemnih vod odprl naravni vhod v Kostanjeviško jamo. 300 metrov te kar velike jame je primernih za obisk ..
Krožkarji »Spoznavajmo Slovenijo« smo si v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje pod mentorstvom knjižničarke Janje Jedlovčnik na ekskurziji ogledali mesto Kostanjevica, Osnovno šolo, Nekdanji cistercijanski samostan, galerijo Božidar Jakac in kraško jamo. Zelo zanimivo ekskurzijo smo zaključili s kosilom v gostilni Žolnir, ki leži na začetku Resslove poti skozi Krakovski gozd. Stanko Vizjak