Rifnik

RIFNIK 1. 11. 2022

Tudi 1. november je bil izredno topel dan in popoldan sem izkoristil za sprehod na hrib Rifnik, južno od Šentjurja. Dobro je viden iz glavne ceste proti Šmarju, če pogledate na desno. Posebnost te 568 metrov visoke apnenčaste vzpetine je Arheološki park Rifnik na vrhu hriba. Je dobro ohranjen, zidovi so obnovljeni. To je poznoantična naselbina iz let 300 do 600 po našem štetju, že v času zgodnjega krščanstva kar se vidi v temeljih dveh cerkva na vrhu. Ena je na mojem posnetku. Poleg nje so temelji 7 hiš, stražnica, in lesena stavba z z razstavnimi panoji. V naselju Šentjur pa je istoimenski muzej oz. zbirka Rifnik. Z južne strani na pod vrh pripelje asfaltna cesta, v zgornjem delu bolj ozka in zelo strma, avto je bolje pustiti spodaj ob glavni cesti, kjer je prostor. Pod vrhom obidemo zadnjo še aktivno kmetijo in skozi gozd v nekaj minutah pridemo na obsežen planotasti vrh Rifnika. Nagrajeni smo z bogatim razgledom na vse strani. Stanko Vizjak