Vremščica


Vabilo

VREMŠČICA 1027 m.

Vremščica je približno 8 km dolga planota južno od Postojne med Senožečami, Divačo, Vremsko dolino in Pivka. Večji del njenega ozemlja leži v občini Divača, v preteklosti pa v občini Sežana. Razgibano planotasto hribovje sestavljajo trije posamezni vrhovi: Čemparjev vrh, Mala in Velika Vremščica. Najvišji vrh se imenuje tudi gora Svetega Urbana. Ta svetnik je sicer zavetnik vinogradnikov, za svojega so ga vzeli tudi pastirji. Travnati vrhovi Vremščice so čudoviti gorski pašniki, tukaj imajo ovce, tudi tablo »ovčji sir tukaj« smo opazili. Vremščica nima planinske koče, veliko planincev pa pride ob lepih dnevih sem gor iz najmanj 6 smeri. Vsako leto je tukaj tudi Magajnov pohod, imenovan po pisatelju Bogomirju Magajni. Leta 2009 so domačini na ruševinah stare cerkvice postavili iz kamna čisto novo, zelo lepo oblikovano, zgrajeno iz lokalnega kamna. Severna pobočja prekriva bukev, večji del je travnat. Vremščica je pravi raj za ljubitelje gorskega cvetja. Nismo ga opazili, ta suša je res grozna, narava še ni ozelenela, vse je še rjavo v raznih odtenkih.
Mi smo pričeli pot ob stari glavni cesti v vasi Senožeče, ki je bila v preteklosti pomembna furmanska vas, tudi središče sodnega okraja, imela je mitnico, veliko pivovarno, svoj grad in dvorec Snoseč. Najbolj opazna in še kar dobro ohranjena stavba v vasi je palača Adria ob glavni cesti zgrajena l. 1912 za potrebe sodnije. Žal zgodovinski spomeniki tukaj propadajo, vas ni občina je samo krajevna skupnost in to se pri razvoju pozna. V preteklosti so zgradili tukaj tudi dve tovarni, vseh prebivalcev je danes 600 dvakrat manj kot pred 100 leti.
Poti , ki smo jih prehodili so bile lepo speljane, dobro označene, prečkali smo velik del gore in spoznali njen planotasti značaj.
Stanko Vizjak