Veliko Kozje

Nestanovitno vreme ne dopušča daljših izletov zato spet na bližnji posavski vrh.
Pozdrav Drago