Zajamniki

Z Rudnega polja čez planino Praprotnico na planino Zajamniki. V povratku do laninske koče na Uskovnici.
Pozdrav Drago