Pot narcis

Po Slovenijji dež, na Krasu pa krasno. Odpravili smo se iz Ratitovca na Kavčič, Golič in Kojnik ter navzdol v
Podgorje.

Med potjo smo uživali ob lahkotni hoji po travnatih kraških planinah, ob
redko posejanih narcis, logaric, čudovitih kosmatincev in drugih rož.

Vedno se najde kaj zanimivega na naših poteh, saj naš cilj je pot, ki jo
prehodimo v prijateljskem druženju in zato bomo cilj nosili v srcu.

Franja