Mirna gora

Mirna gora (1047 m) leži na JV obrobju Kočevskega Roga in je 4. najvišji vrh Bele Krajine. Zgodovine Mirne gore je dokaj pestra, saj so že v 14. stol. nemški fevdalci na širšo območje Kočevskega priselili nemško govoreče Tirolce, ki so jim domačini imenovali "Kočevarji". Nemško govoreča etnična manjšina je bila l. 1941 preseljena v Reich, oz. na Spodnjo Štajersko; kočevarske vasi pa so pričele počasi propadati. Planinski izlet na Mirno goro smo pričeli v Čremošnjicah (412 m) in se po "Poti kurirjev in vezistov" povzpeli do Komarne vasi, kjer so še vidne ruševine kočevarskih hiš in gospodarskih poslopij. Nadaljujemo po "Trdinovi poti"- do Gač (955 m), kjer se tudi nahajajo ostanki nekdanje kočevarske vasi Gače/Gatschen, ki pa je bila opuščena že pred 1. svetovno vojno. Nadaljujemo na vrh Mirne gore (1047 m), nato pa se v Domu na Mirni gori (1000 m) ustavimo za daljši postanek. Sestopimo mimo ruševin nekdanje kočevarske vasi Škrilje, do Brezovice (538 m) in Srednje vasi (437 m), kjer se spustimo v sotesko, kjer poteka "Učna pot Divjega potoka". Po sedmih urah hoje (ok. 21 km) končamo na izhodišču razgiban in zanimiv izlet "po treh poteh".

LP F. Hovnik