Vodnikov razglednik

VODNIKOV RAZGLEDNIK jan 20. Iz Koprivnika, pred tem sprehod po zasneženem Rudnem polju, lep pozdrav Mirko.